Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling - (Froda, Jesper)

Kreativitet bliver også kaldt for den skabende fantasi. Forudsætningerne for at være kreativ er, at man kan bruge sin fantasi – danne billeder og arbejde udfra dem. Når fantasien udføres i handling, er vi kreative. Kreativitet er noget, alle mennesker er udrustet med. Mennesket kan, hvad mennesker kan.

I kreativiteten såvel som fantasien ligger frigørelsen, forandringen , fornyelsen, forundringen og fornøjelsen” - (Froda, Jesper)

I Happelappeland tager vi udgangspunkt i børnenes ønske om at udtrykke sig, om at have spillerum til fantasi og spontanitet. Vores pædagogiske tankegang, i Happelappeland, er at skabe et stimulerende miljø med mange valgmuligheder. Børnene skal have mulighed for at bruge deres fantasi og deres kreative evner. I redskabsbanerne bruger de fantasien og handler kreativt. En god oplevelse i Happelappeland er med til at give barnet et positivt selv-billede samt en positiv holdning til egen læreevne. At skabe noget giver glæde og selvtillid.

I vores samfund opfattes kreativitet som et særligt talent. Grunden til dette kan være, at vi får det hele serveret. Børn får færdiglavet legetøj. Vi spiller ikke selv musik, men får musikken serveret i radioen og på cd’er. Mennesker som bruger deres kreative evner, vil derfor ofte være normbrydere. For at være kreativ skal man tænke anderledes og arbejde i kaos. Dette kræver, at man hviler i sig selv, har høj selvtillid og selvværd og, at man ikke fokuserer på, hvad andre synes om en.