Børn har forskellige visioner, drømme, ønsker og  behov. Leg og socialt samspil vægtes højt i barnets dagligdag, og er derfor vejen til barnets udvikling. Barnets musiske og motoriske udvikling forløber både som en naturlig modning, men er også afhængig af ydre påvirkninger. Miljøet har stor indflydelse på barnets motivation, og er derfor med til at skabe muligheder for barnet.

Via musik og bevægelse kan vi, med en pædagogisk tankegang, sætte udviklingen i gang inden for mange områder. Det er vigtigt, at vi som voksne bruger fantasien og er kreative i vores handlinger. Vi skal tage udgangspunkt i børnenes udviklingsniveau, så alle kan være med. Børnene stiller store krav til planlagte aktiviteter, at det skal være sjovt, spændende og varierende.

Happelappeland er et univers som sprudler af spænding, højt aktivitetsniveau, fantasi, inspiration m.m.. Det er et pædagogisk værktøj som inspirerer børnene til at bevæge sig og søge viden. Via nærværende voksne, er Happelappeland et univers præget af lyst og begejstring. Dette er med til at motivere børnene, og giver dem mulighed for udfoldelse, oplevelse og nysgerrighed.

Når man arbejder med musik og bevægelse med børn, skal ”legen” være alsidig, varieret og tilpasset børnenes fysiske, psykiske og sociale udviklingsniveau. Børn tænker ikke logisk, og flygter derfor fra de veltilrettelagte og iscenesatte miljøer. I Happelappeland giver vi derfor  børnene rum, plads og tid til at være med på deres præmisser. Børn som befinder sig i en vedvarende usikkerhed, vil i de fleste tilfælde få en oplevelse af frygt og angst. Vi skal derfor være opmærksomme på disse børn og afskaffe usikkerheden, så de igen kan  søge efter balance og sikkerhed.

  • Barnet har ret til at blive behandlet individuelt.
  • Barnet skal respekteres for sin egenart og for sine interesser.
  • Barnet skal lære at bruge sig selv, bruge sine kræfter.
  • Barnet skal lære at arbejde.
  • Barnet skal lære at finde frem til kundskaber og oplysninger, det kunne få brug for.
  • Barnet har ret til at leve i et miljø, hvor de intellektuelle, kreative, følelsesmæssige  og sociale måder at lære på sker i en integreret proces.
  • Barnet skal have lov til at være barn.(Cecchin, Daniele mfl.)

Børn er neofiler, dvs. at de har lyst til at udforske verden, for at lære noget nyt. I Happelappeland stiller vi børnene overfor udfordringer i redskabsbaner, sanglege o.a., der sætter børnenes fantasi, kreativitet og puls i gang. Redskabsopstillinger er med til at skabe forudsætninger for, at barnet kan udvikle sig. Hvis vi som voksne derimod hele tiden afbryder barnet i aktiviteten, får barnet en oplevelse af at være underlagt de voksnes kontrol. Derved vil barnet følelsesmæssigt fornemme en form for magtløshed, uduelighed og skuffelse. De vigtigste faktorer for at skabe udvikling er, at børnene er trygge og har et godt forhold til de voksne. For at de nødvendige egenskaber, ressourcer og evner skal modnes i børnenes hjerner, skal de have lov til at eksperimentere og  vokse frit. Dette er med til at give børnene et succesrigt liv.

Børn styres af indre og ydre motivation. Indre motivation er, når man fx har lyst til at dyrke sport, fordi det er sjovt, sundt og at man opbygger identitet. Derimod er ydre motivation afhængig af omgivelserne, dvs. at man dyrker sport for at blive anerkendt, få ros og høj status i børnegruppen. Ved ydre motivation er man tit sårbar, idet man ikke altid kan leve op til andres forventninger. Barnet vil tit opleve nederlag osv.

Børns lyst og begejstring til en aktivitet styres både af indre og ydre motivation. Børn elsker at eksperimentere, fantasere og afprøve grænser, både når de er alene og når de er sammen med andre. De har ligeledes et stort behov for anerkendelse og en positiv reaktion fra omverdenen – familie, venner og bekendte.

En god idrætsleder/pædagog tager altid udgangspunkt i det enkelte barn. Når lysten til at være med er opbrugt, skal idrætslederen/pædagogen komme med andre/nye ideer. Dette skaber liv og genfrister derfor barnets motivation.